Automaatika ja IT-specialist
+372 51 960 240
Aleksandr Timofejev
automatic@evas.ee
+372 33 96 213
Skype: Alex_Tim05

 

Multivoo tehnoloogiad


Multi Flow tehnoloogial baseeruvad Frionius muundurid on suutelised juhtima äärmiselt laia energiavoogude spektrit samaaegselt ning eri suundades. Seega tõstab Fronius Energy Package andmesäilituse lahendus päikeseelektri turul kehtivad standardid uuele tasemele ning teeb järjekordse suure hüppe energiasõltumatuse suunas.

 

 


 

Personaalne lahendus energia salvestamiseks 24 tunniks


Fronius Symo Hybrid võimaldab salvestada energia ülejäägid akumulaatorpatareides. Tulemuseks on saadavaloleva võimsuse maksimaalne isetarbimine ning maksimaalne energeetiline sõltumatus.

 

 


 

Laiad võimalused elektrivõrgu stabiilsuse tagamiseks


Laiendatud grid-funktsioonid (AGF) hõlmavad endas rida elektrivõrgu stabiilset tööd kindlustavaid funktsioone, ennetades ressursside kadusid põhjustavaid tõrkeid elektrivõrgu töös. Vastavuses uute energia elektrivõrku edastamise juhenditega on neid funktsioone võimalik aktiveerida igal ajal.

 

 Fronius: Kodulahendused

 

Fronius ja SnapInverters võrguinverterite uus põlvkond paistab silma paindliku tarkvara disaini, paigaldamise lihtsuse ning integreeritud andmeedastusega. Need muundurid sobivad ideaalselt iga rakendusega ning seetõttu sobivad kastutamiseks kõigis PV-süsteemides.

  

Kompaktne, kolmefaasiline ning äärmiselt paindlik


Transformaatorita 3,0 kuni 20,0 kW võimsusega kolmefaasiline Fronius Symo sobitub iga suurusega süsteemidesse ning edastamise sümmeetrilisus tagab suurima väljundi ja elektrivõrgu stabiilsuse.

 
Päikeseelektrijaama võrguga liitumise etapid

1 Võtke ühendust "EVAS B&P AS" konsultandiga  
Võtke ühendust "EVAS B&P AS" konsultandiga pakkumise saamiseks teie elektrijaama jaoks. Aleksandr Timofejev +372 33 96 213 +372 51 960 240 Skype: Alex_Tim05
2 Esitage avaldus Teie elektrijaama liitumiseks „Elektrilevi“ elektrivõrguga.  
Liitumispakkumise saamiseks esitage liitumisavaldus „Elektrilevile“. Kui te ei ole kinnisvara omanik, lisage taotlusele volikiri. Volikirjade vormid võib leida „Elektrilevi“ kodulehel tingimiste ja vormide alajaotuses. Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek. Juhul kui mikrotootja näol on tegemist korteri või ridaelamuga, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek. Volikirjade ning nõusolekute vormid võib leida „Elektrilevi“ kodulehel tingimuste ja vormide alajaotuses. Liitumiseks on vajalik kooskõlastada kasutusele võetavad tootmisseadmed võrguettevõtjaga. Kooskõlastamise nõue puudutab võrguinverterit – Elektrilevi võrguga liitumiseks peab seade omama vastavussertifikaati. Liitumistaotluse kättesaamisel koostame ning saadame teile liitumiskuludel põhineva liitumislepingu pakkumise. Liitumismaksumus korrigeeritakse peale viimast ehitustööde osamakset. See tähendab, et kulutuste lõppsumma võib suureneda või väheneda võrreldes liitumislepingu pakkumises esitatuga.
3 Sõlmige teie päikeseelektrijaama „Elektrilevi“ elektrivõrguga liitumise leping.  
Teil on piisavalt aega, et tutvuda rahulikult meie poolt edastatud liitumispakkumisega – pakkumine kehtib 60 päeva. Kui pakkumise tingimused on teile sobilikud, sõlmime teiega mikrotootja liitmislepingu ning esitame liitumise esimese osamakse arve, mille summa moodustab reeglina 50% liitumislepingus märgitud maksumusest. Me asume tööle esimese osamakse arve tasumise järgselt. Tallinna vana pinge (3 x 220 V) piirkonnas mikrotootmisseadmete liitumine ei ole võimalik.
4 Päikeseelektrijaama paigaldus  
„EVAS B&P AS“ töötajad teostavad operatiivselt teie elektrijaama paigaldamise ning viivad läbi selle auditi.
5 Mikrotootmise seadmete kasutuselevõtt  
Mikrotootmise tootmisseadmete kasutusele võtmiseks esitage meile järgmised dokumendid: Elektripaigaldise teostusjoonis võrguettevõtja liitumispunktini. Mikrotootmise kaitseseadmete seadistamise protokoll. Elektripaigaldise nõuetekohasuse teatis ning nõuetekohasuse auditi läbimise tunnistuse koopia. Nõuetekohasuse auditi läbimise tunnistuse väljastab elektripaigaldustöid teostav isik. Tähelepanu! Seadme võib kasutusele võtta peale võrgulepingu sõlmimist.
6 Võrgulepingu sõlmimine  
Pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist ning arve tasumist sõlmime võrgulepingu. Võrguleping on vajalik võrguteenuse kasutamiseks, muu hulgas elektrienergia edastamiseks ja edastatud energia mahtude arvestuseks.
7 Elektrienergia ostmine ning müük  
Selleks, et osta ning müüa elektrienergiat, tuleb teil sõlmida elektrienergia ostu-müügi leping elektrimüügiettevõttega.
8 Esitage taotlus „Elering“ toetuse saamiseks  
Toetuse esmakordsel taotlemisel peab taastuvate energiaallikate tootja esitama Eleringile järgmised andmed: tootja avatud tarnija ja bilansihalduri nimi – viimane juhul kui need ei ole üks ja seesama isik; bilansihalduri või avatud tarnija nimi ja ETSO / EIC kood; tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed; tootja ETSO / EIC kood; elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht; tootmise alustamise kuupäev; tootmisseadmete võimsus; info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad); tootmiseks vajalike keskkonnalubade alane info; Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, peab tootja sellest Eleringi koheselt teavitama.

Kontaktid

EVAS B&P AS

+372 33 96 210

Kohtla-Järve

+372 33 96 214

Jõhvi

+372 33 25 675

Narva

+372 35 40 777

Rakvere

+372 32 23 869