Päikeseeenergia

Päikeseeenergia

Projekteerimine 
Paigaldus
Tehniline tugi ja teenindus
Dokumentide vormistamine

Päikeseenergia eralahenduse projekteerimine ja ehitus

 
+372 58 000 975
sales@evas.ee
+372 33 96 212
1 Võtke ühendust "EVAS B&P AS" konsultandiga  
Võtke ühendust "EVAS B&P AS" konsultandiga pakkumise saamiseks teie elektrijaama jaoks. Aleksandr Kurnakov +372 33 96 212 +372 58 000 975
2 Esitage avaldus Teie elektrijaama liitumiseks „Elektrilevi“ elektrivõrguga.  
Liitumispakkumise saamiseks esitage liitumisavaldus „Elektrilevile“. Kui te ei ole kinnisvara omanik, lisage taotlusele volikiri. Volikirjade vormid võib leida „Elektrilevi“ kodulehel tingimiste ja vormide alajaotuses. Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek. Juhul kui mikrotootja näol on tegemist korteri või ridaelamuga, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek. Volikirjade ning nõusolekute vormid võib leida „Elektrilevi“ kodulehel tingimuste ja vormide alajaotuses. Liitumiseks on vajalik kooskõlastada kasutusele võetavad tootmisseadmed võrguettevõtjaga. Kooskõlastamise nõue puudutab võrguinverterit – Elektrilevi võrguga liitumiseks peab seade omama vastavussertifikaati. Liitumistaotluse kättesaamisel koostame ning saadame teile liitumiskuludel põhineva liitumislepingu pakkumise. Liitumismaksumus korrigeeritakse peale viimast ehitustööde osamakset. See tähendab, et kulutuste lõppsumma võib suureneda või väheneda võrreldes liitumislepingu pakkumises esitatuga.
3 Sõlmige teie päikeseelektrijaama „Elektrilevi“ elektrivõrguga liitumise leping.  
Teil on piisavalt aega, et tutvuda rahulikult meie poolt edastatud liitumispakkumisega – pakkumine kehtib 60 päeva. Kui pakkumise tingimused on teile sobilikud, sõlmime teiega mikrotootja liitmislepingu ning esitame liitumise esimese osamakse arve, mille summa moodustab reeglina 50% liitumislepingus märgitud maksumusest. Me asume tööle esimese osamakse arve tasumise järgselt. Tallinna vana pinge (3 x 220 V) piirkonnas mikrotootmisseadmete liitumine ei ole võimalik.
4 Päikeseelektrijaama paigaldus  
„EVAS B&P AS“ töötajad teostavad operatiivselt teie elektrijaama paigaldamise ning viivad läbi selle auditi.
5 Mikrotootmise seadmete kasutuselevõtt  
Mikrotootmise tootmisseadmete kasutusele võtmiseks esitage meile järgmised dokumendid: Elektripaigaldise teostusjoonis võrguettevõtja liitumispunktini. Mikrotootmise kaitseseadmete seadistamise protokoll. Elektripaigaldise nõuetekohasuse teatis ning nõuetekohasuse auditi läbimise tunnistuse koopia. Nõuetekohasuse auditi läbimise tunnistuse väljastab elektripaigaldustöid teostav isik. Tähelepanu! Seadme võib kasutusele võtta peale võrgulepingu sõlmimist.
6 Võrgulepingu sõlmimine  
Pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist ning arve tasumist sõlmime võrgulepingu. Võrguleping on vajalik võrguteenuse kasutamiseks, muu hulgas elektrienergia edastamiseks ja edastatud energia mahtude arvestuseks.
7 Elektrienergia ostmine ning müük  
Selleks, et osta ning müüa elektrienergiat, tuleb teil sõlmida elektrienergia ostu-müügi leping elektrimüügiettevõttega.
8 Esitage taotlus „Elering“ toetuse saamiseks  
Toetuse esmakordsel taotlemisel peab taastuvate energiaallikate tootja esitama Eleringile järgmised andmed: tootja avatud tarnija ja bilansihalduri nimi – viimane juhul kui need ei ole üks ja seesama isik; bilansihalduri või avatud tarnija nimi ja ETSO / EIC kood; tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed; tootja ETSO / EIC kood; elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht; tootmise alustamise kuupäev; tootmisseadmete võimsus; info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad); tootmiseks vajalike keskkonnalubade alane info; Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, peab tootja sellest Eleringi koheselt teavitama.

Kontaktid

EVAS B&P AS +372 33 96 210
Kohtla-Järve +372 33 96 214
Jõhvi +372 33 25 675 / +372 52 53 836
Narva +372 51 83 613
Rakvere +372 32 23 869