Targa maja

Targa maja

„Tark“ maja
Kliimaseadmed
Videovalve
Valgustuse juhtimine
TV, internet ja mobiiliside
Elektrienergia tarbimise juhtimine
Automatiseeritud turvalisuse tagamise süsteem

+372 58 000 975
Aleksandr Kurnakov
sales@evas.ee
+372 96 212
Standart
KNX
Alliance
Standart
EnOcean
Alliance

Milleks on võimelised kaasaegsed automatiseerimissüsteemid

Automatiseerimine leiab üha laiemalt rakendust inimeste igapäevaelus. Kui varajasemalt võis progressi tippsaavutuseks lugeda automatiseeritud tootmist, siis nüüd isegi igapäevatoimetused, korter või eramaja on võimalik lihtsa vaevaga muuta kardinaalselt paremaks, võttes kasutusele „targa maja” kontseptsiooni. Nimelt on kaasaegsed „targa maja” süsteemid suutelised mitte ainult optimeerima elektrienergia kulu, vaid eelkõige muutma inimese elu mugavamaks. Meie artikkel käsitlebki „targa maja” kaasaegsete süsteemide poolt pakutavaid võimalusi.

Kaasaegne „targa maja” süsteem on võimeline lahendama sellise keeruka ülesande nagu kodukino, valgustuse, veevarustuse, videovalve süsteemi, kliimaseadme, valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni, elektrivarustuse, gaasivarustuse, turva ning multiroom seadmete ühte komplekssesse süsteemi ühendamine. Vaatleme nüüd igat punkti eraldi ning selgitame välja, milliseid funktsioone on kaasaegsed automatiseerimise süsteemid üleüldse võimelised meie igapäevaelus üle võtma.

 

Ruumide mikrokliima

Ühiskondlike ja eluruumide mikrokliima avaldab arvestatavat mõju meie töövõimele, aga ka tervislikule seisundile üldisemalt. Muudatused ruumide õhukeskkonnas toimuvad vastavalt kliimaseadmete töörežiimide vahetumisele. Kütte- ja ventilatsiooniseadmed, valgustus- ning muud seadmed – kõik see kokku avaldab lõppkokkuvõttes teatavat mõju inimesele, tema enesetundele, ning lõpuks ka tervisele. Samas muutuvad seadmed aga üha keerukamaks.

 

Automatiseeritud süsteemid võimaldavad mitte ainult teostada vahetut kontrolli seadmete töö üle ning neid juhtida, vaid samaaegselt hoolitsevad ka meie tervise eest. Andurite vahendusel seiratakse õhu seisundit ruumis, ning juhtimispaneeli kaudu toimub õhukonditsioneeride, ventilatsiooni õhu juurdevoolu, põrandakütte ning kütteseadmete töörežiimide korrigeerimine. See tähendab, et kliima kohandatakse automaatselt inimese vajadustega, lähtuvalt eelnevalt süsteemile ette antud parameetritest.

Nii toimides võimaldab kliimaseade järgmist. Õhu kvaliteedi juhtimine vastavalt ilmale ning päevaajale. Siseruumide õigeaegne tuulutamine kütte juhtimise ning akende avamise teel.

Põrandakütte töö juhtimine. Igas eraldi ruumis optimaalse temperatuuri ning niiskuse taseme tagamine. Näiteks toiduainete hoiustamiseks mõeldud ruumi sisekliimale on täiesti individuaalsed nõuded, mis erinevad suuresti nõuetest elutoa või köögi või muu ruumi mikrokliimale.

Ruumi temperatuuri ja niiskuse, värske õhu juurdevoolu intensiivsuse, õhu puhastamise ning osoneerimise süsteemide juhtimine. Igas ruumis peab olema igale pereliikmele enim sobiv mikrokliima, arvestades ruumi paiknemist majas: ruumi asukoht maja põhja- või lõunaosas nõuab samuti individuaalset juhtimislähenemist.

Lastetoas on tuuletõmbus lubamatu, magamistuba peab olema soe ning vannitoa põrand peab olema aegsasti soojenenud, ning pole vajadust selle pidevalt soojana hoidmises. Seega süsteemide juhtimine peab olema optimaalne tagamaks energiasäästu.

Süsteemi seadistamine varieerub sõltuvalt pere või kollektiivi elurütmist. Tööruumide kütmine nädalavahetuseti väheneb või lakkab sootuks.

Suvila autonoomne küttesüsteem aga – vastupidi, lülitub sisse nädalavahetuseks. Katel lülitub sisse või läheb üle vähese tarbimise režiimile kaugjuhtimise teel. Süsteeme ratsionaliseeritakse säästlikkuse ning elutingimuste parendamise parima kombinatsiooni saavutamiseks. Eelkõige puudutab see vee- ja elektrivarustust ning kütet.

 

Meelelahutus

Kodukinoga ei üllata enam ammu kedagi. Samas just „targa kodu“ süsteemide kaudu on võimalik realiseerida sellised ülesanded nagu heli, pildirea ning korteri eri kohtades paigaldatud stereosüsteemide juhtimine.

Kodukino ühendatakse automatiseeritud süsteemi, ning kõik multimeedia ning abiseadmed integreeruvad sujuvalt elamisse. Heli ja pildirea allikaid võib olla ka mitu, ning nad võiva olla mitmekanalilised: akustilised süsteemid, ressiiverid, plasmaekraanid, projektorid – nende seadmete juhtimine toimub vahetult või eemalt igast ruumi punktist.

 

Te võite vaadata filme ja saateid ning kuulata muusikat kõigis ruumides, või ainult mõnes toas, seadistada stsenaarium ning aktiveerida see ühe näpuliigutusega puldist või puuteekraanilt.

Stsenaariumi programmi võib täiendada individuaalsete lisatingimustega: ribikardinate sulgumine, tulede hämardumine või kustutamine, plasmaekraani sisse lülitamine, projektori väljatõstmine, pleieri käivitumine. Stsenaariumide programme saab muuta, seadistada ajaliselt automaatseks käivitumiseks, rakendada lisaseadistusi filmi vaatamiseks, näiteks palava ilmaga lülitada sisse kodukino läheduses paigaldatud konditsioneer.

„Multiroom“ funktsioon – on just see, mis võimaldab kuulata heli ning vaadata videot korteri eri tsoonides. Funktsioon võimaldab reguleerida heli tugevust igast toast, kus on olemas nuppude või puuteekraaniga, seinale või lauale paigaldatav juhtimispaneel või kaugjuhtimispult.

 

Valgustuse juhtimine

Mis võiks olla „targa maja“ intellektuaalsuse veel ilmekamaks väljenduseks, kui valgustuse tark juhtimine? „Targa maja“ valgustust võib nimetada tõesti arukaks ning seetõttu ka säästlikuks. Korteri, eramu või kontori elektrienergiat kasutatakse maksimaalse säästlikult, vältides ebaratsionaalset raiskamist.

 

Automatiseeritud valgustuse juhtimise süsteemi eeliseks on võimalus lülitada vajaliku tugevusega tuled sisse või välja just seal, kus see on tõesti vajalik, toetudes hämaraandurite ja taimerite andmetele. Erinevad valgusstseenid pakuvad laialdasi loomingulise lähenemise võimalusi. Lisaks on saadaval pererahva kodus viibimise imitatsiooni funktsioon.

 

Elektrienergia tarbimise juhtimine

Kaasaegne „targa maja“ süsteem ühendab endas mugavuse, turvalisuse ning säästlikkuse tehnoloogiaid. Süsteemi töö stabiilsus tagatakse katkematu elektritoite allikate integreerimisega, mis kindlustab elektroonikaseadmete töökindluse ka elektrivarustuse võimaliku katkestuse korral.

 

Akumulaatorpatareid, võrguinverterid, laadimisseadmed ning vedelkütusel töötavad generaatorid paigaldatakse seadmete võrgustikku ning integreeritakse tarkvara programmidesse. Elektrikatkestuse ajal läheb süsteem automaatselt üle varutoiteallikale, või äärmisel juhul jäävad akude toel töösse valvesüsteem ning kriitilise tähtsusega seadmed.

 

Automatiseeritud valvesüsteem

Selleks, et tagada nii elamu kui selle elanike turvalisus nende kodus viibimise ja ka eemaloleku ajal, hõlmab „targa maja“ süsteem endas muu hulgas ka valve- ja tulekahjusignalisatsiooni ning videovalvet. Süsteem võimaldab paigaldada nii video-fonolukku, kui ka kutsumata külaliste eest kaitsvat perimeetrivalvet.

Rääkides üldisemalt turvalisusest suudab „tark maja“ tagada kaitset elektrisüsteemi lühiste, veelekete ning gaasilekete eest; kaitseb tulekahju eest, rakendades suitsuandurid ning autonoomsed tulekustutussüsteemid; kindlustab autonoomse elektrivarustuse ja signalisatsioonisüsteemi toimimise ning päästeteenistuse automaatse väljakutse.

Sel moel kaitseb „tark maja“ nii ennast kui omanikke kõigi võimalike ohuolukordade eest. Süsteemi on võimalik integreerida automaatselt avanevad väravad ja uksed, automatiseeritud turvakardinad, videovalve süsteemi ning valvesignalisatsiooni, liikumis-, suitsu- ning gaasilekke andurid ja palju muud.

Kontroll ruumi ligipääsu üle, territooriumi videovalve, prožektorvalgustite sisse lülitamine perimeetri kaitsepiiri ületamisel – need on süsteemi kolm täiendavat eelist. Omanik saab interneti kaudu jälgida pilti igast videovalve süsteemi kaamerast ning võimalik on ka beebimonitori funktsioon.

 

Videovalve

 

Intellektuaalne videovalve — üks põhilisi kaasaegsete „tarkade majade“ komponente. Videokaamerad ühendatakse internetti, mis võimaldab nendele ligipääsu igast maailma punktist.

Omanik saab välismaal viibides operatiivselt jälgida videopilti igast tsoonist ning kaamerad võivad olla samas ka juhitavad. Juhitavad kaamerad paigaldatakse näiteks väravate juurde, hoone läheduses asuvasse hoovi, korteri ukse juurde trepikotta. Kaamera töö võib olla ühildatud liikumisanduriga ning signaalid saab suunata juhtimiskeskusesse.

 

Televisioon, internet ja mobiilside

Internet ning SAT-televisioon põhiliste informatsiooni allikatena integreeruvad tänapäeval mugavalt „targa maja“ süsteemi. Viibides kodus saab kodu omanik ligi vajalikele andmetele ning võib neid suunata erinevates ruumides asuvate telerite ning monitoride ekraanidele. See puudutab ka videovalve süsteemist edastatavate andmete edasisuunamist. Kõik need võimalused avanevad tänu „multiroom“ funktsioonile. Loomulikult saab interneti vahendusel seadistada ka kaugjuhtimise funktsiooni.

 

„Targa maja“ süsteemide omanikud saavad tänapäeval rakendada ka mobiiltelefoni teel sms-sõnumite ning häälkäskluste kaudu juhtimist. Samuti on võimalik kodust äraoleku ajaks mobiiltelefonile ümber suunata nii lauatelefon kui fonolukk, ning seda isegi välismaal viibides.

Vajaduse korral saate te külalistele ukse avada kõigest automaatsüsteemile mobiiltelefonilt käskluse saatmise teel. Sama funktsiooni on võimalik rakendada ka interneti vahendusel – selle jaoks on vajalik vaid Wi-Fi leviala olemasolu mobiiltelefoni või sülearvuti internetivõrku ühendamiseks.

Kontaktid

EVAS B&P AS +372 33 96 210
Kohtla-Järve +372 33 96 214
Jõhvi +372 33 25 675 / +372 52 53 836
Narva +372 51 83 613
Rakvere +372 32 23 869