Üld- ja ostutingimused

1. Üldsätted
1.1. Need kaupade ostu-müügi reeglid (edasi – Reeglid) Ostjale ning "EVAS B&P AS" (edasi – Müüja) on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused, kaupade ostu-müügi, tasumise kaupade eest, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning kord, ka muud kaupade ostu-müügiga veebipoes evas.ee seotud sätted.
1.2. Internetipoe evas.ee kodulehel registreerudes nõustub ostja käesolevate tingimustega.
1.3. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel.
1.4. Internetipoes evas.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:
1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;
1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad disponeerivad oma tulusid iseseisvalt;
1.4.3. juriidilised isikud;
1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.
1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoes evas.ee registreeruda ja kaupa osta.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostja ja müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku KINNITA.
2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
2.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse evas.ee andmebaasis.

3. Ostja õigused
3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes internetipoes evas.ee kaupa.
3.2. Ostjal on õigus taganeda evas.ee-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.
3.3 Ostjal ei ole õigust kasutada lõikega 4.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:
3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;
3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada;
3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija spetsiifiliste iseärasuste kohaselt või mis on selgesti isikuga seotud või mida kauba laadi tõttu ei saa tagasi saata või mis võib kiiresti rikneda või aeguda;
3.3.4. audio- või videosalvestuste või arvutitarkvara tarnimisega, kui tarbija on pakendi avanud;
3.3.5. ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade tarnimisega;
3.3.6. mängu- ja loteriiteenustega;
3.3.7. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust
3.4. Ostja võib punktis 4.2 sätestatud ostja õigust kasutada üksnes siis, kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.
3.5. Ostjal on teised käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

4. Müüja õigused
4.1. Kui ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid 6. punktis loetletud ostja kohustusi, on müüjal õigus tühistada ostja registreering või muud moodi piirata tema võimalust kasutada internetipoodi evas.ee.
4.2. Kui ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada, tühistatakse tellimus.

5. Ostja kohustused
5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.
5.2. Juhul kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.
5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema internetipoodi evas.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse . Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult teavitama evas.ee-d. evas.ee ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil internetipoe kasutamisel kuni evas.ee-d andmete kaotamisest teavitamise hetkeni ja võimaluseni internetipoe administraatoril muuta ostja sisselogimise andmeid. Sellisel juhul on evas.ee-l õigus pidada internetipoes tehtud tegude sooritajaks ostjat.
5.4. Internetipoe evas.ee ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

6. Müüja kohustused
6.1 Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes internetipoes evas.ee sätestatud tingimustes.
6.2. Müüja kohustub ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.
6.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.
6.4. Ettenägemata asjaolude tekkimisel, kui müüja ei saa internetipoes evas.ee soetatud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu kohale toimetada, on müüjal kohustus pakkuda samaväärset kaupa. Kui ostja keeldub, kohustub müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.
6.5. Kui ostja kasutab reeglite punktis 4.2. sätestatud õigust, on müüjal reeglite punktis 4.4. sätestatud tingimuse korral kohustus tagastada makstud raha ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba saamise päevast.

7. Kauba hind
7.1. Kauba hind on internetipoes evas.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

8. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine
8.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.
8.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kaubale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud garantiitähtaegu. Kauba tagastamiseks käesolevates reeglites sätestatud juhtudel tuleb ostjal täita kauba tagastamise dokument, esitada see koos tagastatava kaubaga müüjale ja informeerida müüjat tagastamisest reeglite punktis 4.2 sätestatud korras
8.4. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:
8.4.1. tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse ebakvaliteetne toode) / Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud.;
8.4.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;
8.4.3. kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);
8.4.4. tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;
8.4.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht (kui see väljastati) ja täidetud tagastusdokument;
8.4.6. müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud;
8.4.7. Ostjal ei ole lõigus taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud
8.4.8. Kauba tagastamise tasu DPD kullerteenuse kaudu on 4 eurot, kauba tagastamise tasu SmartPOSTi kaudu on 5 eurot., mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast; Kui Ostja valib raha tagastamise "evas.eei kupongidega", tal ei ole tagastamise tasu.
8.4.9. Kauba tagastamine toimub müüja poolt sätestatud korras;
8.4.10. kui kaup tagastatakse punktis 4.2 sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud ostja; Kui Ostja valib raha tagastamise "evas.eei kupongidega", tal ei ole tagastamise tasu.
8.4.11. tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi pangaülekande maksja pangakontole või evas.eei kupongidega. Müüja ei vastuta ülekande tegemata jätmise või hilinemise eest, juhul kui Ostja ei anna tagastamiseks vajalikud andmed või tema märgitud andmed on ebakorrektsed.
8.5. Parfümeeria- ja kosmeetikatooted ei kuulu tagastamisele kui ostja on tooted avanud või muul viisil nende pakendi ära rikkunud.
8.6. Rinnahoidjad, korsetid, ujumisriided, juuste aksessuaarid, kiiresti riknevad tooted, audio- ja videosalvestusseadmed, arvuti tarkvara ja arvutimängud ei kuulu tagastamisele kui ostja on nende pakendi ära rikkunud.
8.7. Samuti ei kuulu tagastamisele need tooted, mille tagastamise võimalust ei näe ette Eesti Vabariigi õigusaktid.

9. Infovahetus
9.1. Müüja suhtleb ostjaga registreerimisvormis ostja märgitud e-posti aadressil, ostja võib aga kasutada kõiki internetipoe evas.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.

10. Vastutus
10.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.
10.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodi evas.ee sisseloginult.
10.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks ostjaks.
10.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.
10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.

11. Müüja kasutatavad turundusvõtted
11.1. Müüja võib omal äranägemisel korraldada mitmesugust laadi kampaaniaid, millal tahes muuta nende tingimusi, neid lõpetada.
11.2. Müüja võib ostjatele anda virtuaalseid rahaühikuid, millega saab soetatava kauba eest tasuda vaid internetipoes evas.ee.
11.3. Kui ostja soetab kauba, mille eest ta on tasunud virtuaalse rahaga, ning kasutab käesolevate reeglite punktis 4.2. sätestatud kauba tagastamise õigust, arvutatakse tagastatava kauba eest ostjale tagasi makstavast summast maha ostmisel kasutatud virtuaalse raha summa.
11.4. Virtuaalseid rahaühikuid ei vahetata eurodeks.
11.5. Juhul kui tellitud kaupade väärtus on väiksem kui kupongi väärtus, siis tekkinud vahet ei tagastata.

12. Lõppsätted
12.1. Evas.ee jätab endale õiguse käesolevad reeglid ja teised reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta informeerides sellest ostjat internetipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.
12.2. Juhul kui ostja ei ole nõus reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on ostjal õigus nendest taganeda, tingimusel, et ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.
12.3. juhul kui ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.
12.4. Käesolevate reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.
12.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
12.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.
12.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.